Stav hliníkových zliatin

Hliník sa vďaka svojej vodivosti využíva v elektrotechnike. Oproti medi má však v tejto oblasti niektoré nevýhody: je krehkejší, prechodom prúdu sa zahrieva a zväčšuje svoj objem. Je však o polovicu ľahší. Zliatiny hliníka sú využívané aj v leteckom priemysle. A tiež jeho chemická odolnosť a nízka hmotnosť sa využívajú pri výrobe drobných mincí, kuchynského riadu a príborov, alobalu. V stavebníctve sa využíva na výrobu okien a dverí. Vyrábajú sa z neho laná vonkajších vedení, jadrá silových káblov, vinutia transformátorov a veľkých točivých strojov, vodiče, ohňovzdorný materiál, strešná krytina, kameninový riad, kvetináče, potrubia. Je významným konštrukčným materiálom.

 • EN AW-1350A (E Al99,5) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoko tvárny materiál, dobre zvárateľný, značne odolný voči korózií, veľmi dobre tepelne a elektricky vodivhý, zvárateľný všetkými spôsobmi, zlá obrábateľnosť rezacími nástrojmi.
  Výrobky: Využíva sa takmer vo všetkých oblastiach priemyslu (elektrotechnický, chemický, potravinársky, letecký, strojárenský, stavebný, automobilový) - konštrukčné prvky a uzly málo namáhané, elektrotechnické materiály, výmenníky chemických zariadení, stavba lodí, výroba riadov, potravinárske a technické fólie, chladiče automobilov a traktorov, reflektory, zrkadlá, obaly, kryty, nádrže, riady, okenné rámy, dvere, fasády, vybavenie vagónov a automobilov, voštinové konštrukcie
 • EN AW-2007 (Al Cu4 Pb Mg Mn) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vhodné na obrábanie, výborné na trieskové obrábanie, nemožno zvárať, nízka odolnosť voči korózii, stredná pevnosť, vhodná na spracovanie na automatoch
  Výrobky: stredne a vyššie namáhané diely, jemná mechanika, optika
 • EN AW-2011 (Al Cu6 Bi Pb) – štandardne skladom
  Vlastnosti: dobré pevnostné vlastnosti, vhodná na jemné spracovanie, vhodná na obrábanie, výborná na trieskové obrábanie, nemožno zvárať, veľmi nízka odolnosť voči korózii
  Výrobky: strojné súčasti
 • EN AW-2017A (Al Cu4 Mg Si (A) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vyššia pevnosť, vhodný na trieskové obrábanie, veľmi nízka odolnosť voči korózii a zvárateľnosť, malá chemická odolnosť, náchylnosť k tvorbe trhlín pri zváraní, dobrá tvárniteľnosť za tepla, vhodný na žíhanie, kovanie
  Výrobky: vyššie namáhané stavebné konštrukcie, strojné diely, vysokotlakové nádrže, spoje, výroba foriem, súčiastky, konštrukčné prvky lietadiel, koľajových vozidiel, automobilov a iných dopravných prostriedkov, výkovky – lopatky chladiacich ventilátorov, kryty vrtuľových nábojov
 • EN AW-2024 (Al Cu4 Mg1)
  Vlastnosti: vysoká pevnosť po tepelnom spracovaní, nízka odolnosť voči korózii, maximálna prevádzková teplota 150°C, nevhodný na zváranie, dobrá obrobiteľnosť po vytvrdení, po žíhaní zlá, menšia chemická odolnosť ako pri zliatinách bez medi, neodporúča sa pre výkovky
  Výrobky: stredne a silno namáhané súčiastky, lietadlá (kostry pre poťahy, prepážky, nosníky, riadenie), koľajové vozidlá, automobily a iné dopravné prostriedky, stavebníctvo, žeriavy, mosty
 • EN AW-5083 (Al Mg4,5 Mn0,7) – štandardne skladom
  Vlastnosti: lepšia odolnosť voči korózii ako ostatné zliatiny, vhodný na trieskové obrábanie, tvárnenie za tepla aj za studena, obrábanie, kovanie, stredne pevný materiál, výborne chemicky odolný, nevytvrdzovateľný, veľmi dobrá možnosť leštenia, výborná odolnosť voči korózii, vyhovujúca zvárateľnosť
  Výrobky: potrubia, architektúra, cisterny, ochranné kryty, nádrže a diely v chemickom priemysle, stavba lodí, zvárané konštrukcie, presné diely, formy, stredne namáhané súčiastky, vypeňovacie formy, výroba vozidiel
 • EN AW-5754 (Al Mg3) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoká odolnosť voči korózii, stredná pevnosť, veľmi vhodný na zváranie, výborná eloxovateľnosť, mierne znížená možnosť trieskového obrábania
  Výrobky: nádrže a diely v chemickom priemysle, stavba lodí, zvárané konštrukcie, presné diely, formy, stredne namáhané súčiastky, vypeňovacie formy, výroba vozidiel, stavba lodí
 • EN AW-6012 (Al Mg Si Pb)
  Vlastnosti: dobrá obrobiteľnosť, priemerná pevnosť
 • EN AW-6060 (Al Mg Si) – štandardne skladom
  Vlastnosti: dobrá odolnosť voči korózii, vhodný na zváranie, mierne znížená možnosť trieskového obrábania, výborná eloxovateľnosť, dobré tvárnenie za tepla aj za studenia, kovanie, leštiteľnosť, odolnosť voči korózii, vhodný na zváranie, pri žíhaní nevyhujovujúci k obrábaniu reznými nástrojmi, pri vytvrdení vyhovujúci, dekoratívny vzhľad
  Výrobky: konštrukcie, všeobecné použitie, súčiastky so strednou pevnosťou, lietadlá, vozidlá, jemná mechanika, kabíny lietadiel a vrtuľníkov, krytiny, rámy dverí, prepážky, eskalátory, nábytok, nitované mosty, žeriavy, stožiare
 • EN AW-6061 (Al Mg1 Si Cu)
  Vlastnosti: dobrá statická a dynamická odolnosť voči záťaži, zvýšená pevnosť, spĺňa dekoratívne nároky
  Výrobky: používa sa v strojárstve, automobilovom a stavebnom priemysle
 • EN AW-6082 (Al Si1 Mg Mn) – štandardne skladom
  Vlastnosti: dobrá odolnosť voči korózii, vhodný na zváranie, nižšia možnosť eloxovať, nízka možnosť trieskového obrábania, tvárnenie za tepla aj za studena, kovanie
  Výrobky: nádrže a diely v chemickom priemysle, konštrukcie z profilov, platne, profily, stredne namáhané diely, zvárané konštrukcie, stavba lodí, dopravná technika, všeobecné použitie.
 • EN AW-7020 (Al Zn4,5 Mg1) – štandardne skladom
  Vlastnosti: dobrá tvárnosť za tepla, obtiažna za studena, spevňuje sa vytvrdzovaním za normálnej alebo vyššej teploty prípadne tvárnením za studena, dobrá odolnosť voči korózii, možnosť leštenia, dobrá zvárateľnosť
  Výrobky: stredne namáhané zvárané konštrukcie, stavebníctvo, dopravné prostriedky, vzdušné a koľajové dopravné prostriedky, elektrotechnika, presná mechanika, rádiotechnika, raketová technika, tlakové nádoby, mosty, žeriavy, výkovky.
 • EN AW-7022 (Al Zn5 Mg3 Cu) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoká pevnosť
  Výrobky: strojárstvo, komponenty hydraulických zariadení
 • EN AW-7075 (Al Zn5,5 Mg Cu) – štandardne skladom
  Vlastnosti: podlieha korózii, nevhodný na zváranie ani na elox, nižšia možnosť trieskového obrábania, tvárnenie za tepla aj za studena, kovanie, znížená ťažnosť, vhodný do kryogénnych teplôt, používaný len v stave vytvrdenom za tepla, starnutie je sprevádzané zníženou pevnosťou v ťahu a zvýšenou koróznou odolnosťou, pri dlhodobom pôsobení teploty nad 50°C významne klesá pevnosť materiálu.
  Výrobky: strojné súčasti, všeobecné použitie, výkovky, vysoko namáhané konštrukcie, letecký priemysel, kryty, prepážky, výstuže

Tabuľka stavov hliníkových zliatin

F Stav z výroby (obchodná akosť), mechanické vlastnosti nezaručené.
O Žíhaný, alebo stav výrobku zodpovedajúci vlastnostiam žíhaného stavu.
O1 Po tepelnom spracovaní približne pri rovnakej teplote a dobe žíhania ako pri
rozpúšťacom žíhaní.
O2 Po tepelne mechanickom spracovaní k zvýšeniu tvárniteľnosti, napr. pre
superplastické tvárnenie.
O3 Homogenizovaný
H111 Žíhaný, mierne deformačne spevnený počas po sebe nasledujúcich operáciách
ako je vypínanie alebo rovnanie.
H112 Mierne deformačne spevnený po tvárnení za zvýšenej teploty alebo po tvárnení
za studena s obmedzenou veľkosťou.
H12 Deformačne spevnený - 1/4 tvrdý
H14 Deformačne spevnený - 1/2 tvrdý
H16 Deformačne spevnený – 3/4 tvrdý
H18 Deformačne spevnený – tvrdý, plne spevnený
H19 Deformačne spevnený – veľmi tvrdý
H22 Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný - 1/4 tvrdý
H24 Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný - 1/2 tvrdý
H26 Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – 3/4 tvrdý
H28 Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – tvrdý, plne spevnený
H32 Deformačne spevnený a stabilizovaný - 1/4 tvrdý
H34 Deformačne spevnený a stabilizovaný - 1/2 tvrdý
H36 Deformačne spevnený a stabilizovaný - 3/4 tvrdý
H38 Deformačne spevnený a stabilizovaný - tvrdý, plne spevnený
H42 Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 1/4 tvrdý
H44 Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 1/2 tvrdý
H46 Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 3/4 tvrdý
H48 Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – tvrdý
Hxx4 Aplikuje sa pri reliéfnych alebo razených plechoch alebo pásoch, ktoré sú
vyrobené zo zodpovedajúceho Hxx- stavu.
Hxx5 Deformačne spevnený – aplikuje sa na zvárané trubky
T1 Stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia a prirodzenom starnutí.
T2 Stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia, tvárnenia za studena a prirodzenom
starnutí.
T3 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a prirodzenom starnutí.
T31 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 1% a prirodzenom starnutí.
T351 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia, vypnutím a prirodzenom
starnutí (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %,
pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre voľne kovaný
kruhový výkovok a valcovaný kruh - 1 % až  5 %). Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej
nevyrovnávajú.
T3510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri prirodzenom
starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T3511 Stav ako T3510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T352 Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou od 1 % do 5 % a prirodzenom starnutí.
T354 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke a prirodzenom starnutí.
T36 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 6% a prirodzenom starnutí.
T37 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 7% a prirodzenom starnutí.
T39 Stav po rozpúšťacom žíhaní a tvárnení za studena na požadované mechanické
vlastnosti, tvárnení za studena je možné uskutočniť pred alebo po prirodzenom
starnutí.
T4 Stav po rozpúšťacom žíhaní a prirodzenom starnutí.
T42 Stav po rozpúšťacom žíhaní a prirodzenom starnutí. Platí pre pokusné materiály,
ktoré boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky,   ktoré
boli spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.
T451 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia, vypnutím na presnú
veľkosť a prirodzenom starnutí (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre
dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre
voľne kovaný kruhový výkovok a valcovaný kruh - 1 % až  5 %). Po vypnutí sa tieto
výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T4510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri prirodzenom
starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T4511 Stav ako T4510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T452 Po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou
1 až 5% a prirodzenom starnutí.
T454 Po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za
studena v konečnej zápustke a prirodzenom starnutí.
T5 Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí.
T51 Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí za podmienok
nedostarnutia k zlepšeniu tvárniteľnosti.
T56 Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí, mechanické
vlastnosti vyššie než u T5 špeciálnym spracovaním.
T6 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí.
T61 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí za podmienok nedostarnutia
k zlepšeniu tvárniteľnosti.
T6151 Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia (tralá deformácia 0,5 až 3%
pre plechy, 1,5 až 3% pre platne) a k zlepšeniu tvárniteľnosti za podmienok
nedostarnutia. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T62 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí. Platí pre pokusné materiály, ktoré
boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky,   ktoré boli
spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.
T64 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí za podmienok nedostarnutia
k zlepšeniu tvárniteľnosti.
T651 Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia, vypnutím na presnú
veľkosť (pre plech - trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre
valcovanú alebo za studena dokončenú tyč - 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový 
výkovok a valcovaný kruh - 1 % až  5 %) a prirodzenom starnutí. Po vypnutí sa tieto
výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T6510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1   až 3%
pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3 % pre ťahané rúry) a pri umelom starnutí.
Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.
T6511 Stav ako T6510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T652 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia trvalou deformáciou 1 až
5% a umelom starnutí.
T654 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke a umelom starnutí.
T66 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí, mechanické vlastnosti vyššie než pri
T6 špeciálnym spracovaním (pre zliatiny rady 6000).
T7 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí.
T73 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti
proti korózii za napätie.
T732 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti
proti korózii za napätie. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla
z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané
za tepla z akéhokoľvek stavu.
T7351 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým
prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie. Po vypnutí sa
nevyrovnávajú.
T73510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom
prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie. Po vypnutí sa
tieto výrobky nevyrovnávajú.
T73511 Stav ako T73510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T7352 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti
korózii za napätie.
T7354 Stav po rozpúšťacom žíhaní , odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke a prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti
korózii za napätie.
T74 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí.
T7451 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým
prestarnutím. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.
T74510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom
prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.
T74511 Stav ako T74510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T7452 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti
korózii za napätie.
T7454 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke a umelom prestarnutí.
T76 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti
proti vrstevnatej korózii.
T761 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti
proti vrstevnatej korózii (pri plechoch a pásoch z 7475).
T762 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti
proti vrstevnatej korózii. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla
z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané
za tepla z akéhokoľvek stavu.
T7651 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým
prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti vrstevnatej korózii. Po vypnutí
sa nevyrovnávajú.
T76510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom
prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii. Po vypnutí sa
tieto výrobky nevyrovnávajú.
T76511 Stav ako T76510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie
stanovených prípustných hraničných mier.
T7652 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti
vrstevnatej korózii.
T7654 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke a po prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti
vrstevnatej korózii.
T79 Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom (veľmi obmedzenom) prestarnutí.
T79510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom (veľmi
obmedzenom) prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.
T79511 Stav ako T79510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T8 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a umelom starnutí.
T81 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 1 % a umelom starnutí.
T82 Stav po rozpúšťacom žíhaní u spotrebiteľa ťahaný kontrolovaným spôsobom
minimálne o 2% a umelom starnutí (zliatina 8090).
T832 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena presne určenou veľkosťou
a umelým starnutím – u ťahaných trubiek z 6063.
T841 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a umelom nedostarnutí – plechy
 pásy zo zliatin 2029 a 8090.
T84151 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia s trvalou deformáciou 1,5
až 3% a nie úplnom umelom starnutí (platne zo zliatin 2091 a 8090).
T851 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým
starnutím. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.
T8510 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až
3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom
prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.
T8511 Stav ako T8510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
T852 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou 1 až 5% a umelým starnutím.
T854 Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzením na tvárnenie
v konečnej zápustke a umelom starnutí.
T86 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 6% a umelom starnutí.
T87 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 7% a umelom starnutí.
T89 Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena k dosiahnutiu požadovaných
mechanických vlastností a umelom starnutí.
T9 Stav po rozpúšťacom žíhaní, umelom starnutí a tvárnení za studena.
W Stav po rozpúšťacom žíhaní. Dobu prirodzeného starnutia je tiež možné špecifikovať.
W51 Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia a vypnutia riadenou
veľkosťou. Po vypnutí sa výrobky ďalej nevyrovnávajú.
W510 Stav po rozpúšťacom žíhaní (nestabilný stav), odstránení vnútorného pnutia (trvalá
deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry). Po
vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.
W511 Stav ako W510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.
W52 Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou
deformáciou 1 až 5%.
W54 Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením
za studena v konečnej zápustke.