Medené frézované dosky – na báze Cu-HCP (SE-Cu / CW021A) valcované, obojstranne frézované

Špeciálne vlastnosti:
  • bezkyslíkatá meď s nízkym množstvom zvyšného fosforu
  • vhodná na zváranie a spájkovanie
  • vysoká elektrická vodivosť
  • odolná voči prírodnému a priemyselnému prostrediu, morskému vzduchu, vode, neoxidujúcim kyselinám, zásaditým a neutrálnym sodným roztokom
  • neodolná voči amoniaku, halogenidu, kyanidu, oxidujúcim kyselinám, morskej vode, roztokom a parám obsahujúcim síru

  Hrúbka Dĺžka x šírka
Medené valcované
frézované dosky
Cu-HCP / SE-Cu / CW021A10 mm 3.300 x 1.100 mm
15 mm 3.300 x 1.100 mm
20 mm 3.300 x 1.100 mm
25 mm 3.300 x 1.100 mm
30 mm 3.300 x 1.100 mm


Tolerancia:
+/- 0,2 mm