FORMODAL
FORMODAL® je registrovanou obchodnou značkou Bikar Metalle, GmbH. Všetky materiály pod touto značkou poskytujeme s atestami.

Hliníkové zliatiny FORMODAL® (rezané bloky, dosky a presné rezané dosky) boli špeciálne vyvinuté na výrobu nástrojov, foriem a modelov určených pre formárov. Tento materiál sa využíva predovšetkým na výrobu prototypových vstrekovacách, hlbokoťažných, odlievacích, vypeňovacích a vyfukovacích foriem. Tieto zliatiny sa vyznačujú vynikajúcimi obrábacími vlastnosťami, nízkym vnútorným pnutím, dobrou homogenitou, tvarovou stabilitou a nízkou pórovitosťou materiálu.

Bikar neustále rozpracováva chemické zloženie, mechanické vlastnosti a kvalitu povrchu tak, aby jednotlivé druhy zliatín spĺňali všetky nároky na opracovanie, pevnosť a presnosť pre všetky odvetvia strojárenského, automobilového a leteckého priemyslu.

Pokiaľ FORMODAL® nebude spĺňať všetky Vaše požiadavky, rovnako Vám vieme zabezpečiť iné špeciálne materiály, a to: valcovaný a kutý CERTAL®-SPC, alebo valcovaný, frézovaný a fóliovaný UNIDAL®.

Pre najrýchlejšie získanie cenovej ponuky, podrobných technických informácií o špeciálnych zliatinách FORMODAL®, prípadne pre ďalšie otázky, využite náš   Rýchly dopyt .
Radi Vám na Vaše požiadavky obratom odpovieme.

FORMODAL® 07 - liate bloky na báze EN AW-1050A (Al 99,5)

frézované alebo rezané

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá možnosť eloxovania,
 • veľmi dobrá odolnosť voči korózii,
 • nízke pnutie a stabilný tvar,
 • dobrá možnosť zvárania,
 • veľmi vysoká elektrická vodivosť,
 • veľmi vysoká tepelná vodivosť.

FORMODAL® 07
EN AW-1050A
Al99,5
O3

Hrúbka

Dĺžka x šírka

6 - 575 mm

6.000 x 1.550 mm

6 - 575 mm

4.500 x 1.770 mm

6 - 575 mm

3.520 x 1.770 mm


Tolerancie:
hrúbka: -0/+2 mm
dĺžka x šírka: -0/+2 mm

Pre frézované dosky s hrúbkou viac ako 20 mm platí tolerancia hrúbky ± 0,1 mm.

Drsnosť povrchu:
Ra < 0,4 μm

FORMODAL® 019 elox – liate bloky pre elox na báze AA 5754 (Al Mg3) špeciálna zliatina na optickú povrchovú úpravu

frézované alebo rezané

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi vhodné pre optickú anodizáciu,
 • veľmi dobrá odolnosť voči korózii,
 • nízke pnutie a stabilný tvar,
 • veľmi dobrá možnosť zvárania.

FORMODAL® 019 elox
Špeciálny typ AA 5754
Špeciálny typ Al Mg3

Hrúbka

Dĺžka x šírka

6 - 160 mm

3.020 x 1.520 mm

6 - 160 mm

3.670 x 1.570 mm

10 - 160 mm

4.000 x 2.160 mm

10 - 85 mm

6.000 x 2.160 mm

10 - 120 mm

6.100 x 1.520 mm

6 - 610 * mm

3.670 x 1.600 mm


Tolerancie:
hrúbka: -0/+3 mm
dĺžka x šírka: -0/+3 mm

Pre frézované dosky platí:

Hrúbka (mm)

Rovinnosť

Tolerancia hrúbky (mm)

> 6 - 13

≤ 0,44

± 0,1

> 13

≤ 0,14

± 0,1


Drsnosť povrchu:
Ra < 0,4 μm

FORMODAL® 023 – liate bloky na báze EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)

frézované alebo rezané

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá obrobiteľnosť,
 • výborná odolnosť voči korózii,
 • nízke pnutie a stabilný tvar,
 • dobrá možnosť zvárania.

FORMODAL® 023
EN AW 5083
Al Mg4,5 Mn0,7
Al Mg4,5 Mn
O3

Hrúbka

Dĺžka x šírka

5 - 600 mm

4.000 x 1.650 mm

5 - 600 mm

4.000 x 2.200 mm

5 - 600 mm

6.000 x 2.200 mm

5 - 1.000 mm

3.200 x 1.650 mm

FORMODAL® 024 elox – liate bloky na báze EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)

špeciálna zliatina so zlepšenou schopnosťou eloxovania frézované alebo rezané

Špeciálne vlastnosti:
 • vylepšená schopnosť eloxovania vďaka optimalizovanému procesu odlievania a špeciálnej homogenizácii,
 • veľmi dobrá obrobiteľnosť,
 • výborná odolnosť voči korózii,
 • nízke pnutie a stabilný tvar,
 • dobrá možnosť zvárania,
 • veľmi dobrá leštiteľnosť,
 • veľmi jemnozrnná štruktúra.

FORMODAL® 024 elox
EN AW 5083
Al Mg4,5 Mn0,7
O3

Hrúbka

Dĺžka x šírka

5 * - 500 mm

3.025 x 1.550 mm


* Od 10 mm k dispozícií ako frézované dosky

FORMODAL® 025X – hliníkové presné odliatky na báze EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)


Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá obrobiteľnosť,
 • výborná odolnosť voči korózii,
 • dobrá zvárateľnosť,
 • nízke pnutie a stabilný tvar.

FORMODAL® 025X
Špeciálny typ AA 5083
Špeciálny typ Al Mg4,5 Mn0,7
O3

Hrúbka

Dĺžka x šírka

5 - 600 mm

4.000 x 1.650 mm

5 - 600 mm

3.600 x 1.650 mm

5 - 600 mm

4.000 x 2.200 mm

5 - 600 mm

5.000 x 2.930 mm

5 - 600 mm

6.000 x 1.600 mm

5 - 600 mm

6.000 x 2.200 mm

600 - 1.100 mm

3.600 x 1.650 mm

FORMODAL® 030 – liate bloky na báze EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)

frézované, obojstranne fóliované

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá možnosť eloxovania,
 • veľmi dobrá odolnosť voči korózii,
 • nízke pnutie a stabilný tvar,
 • dobrá možnosť zvárania,
 • veľmi vysoká elektrická vodivosť,
 • veľmi vysoká tepelná vodivosť.

 

Hrúbka

Dĺžka x šírka

FORMODAL® 030
EN AW 5083
Al Mg4,5 Mn0,7
Al Mg4,5 Mn
O3

5 - 160 mm

3.020 x 1.520 mm

5 - 160 mm

3.670 x 1.570 mm

10 - 160 mm

4.000 x 2.160 mm

10 - 85 mm

6.000 x 2.160 mm

10 - 120 mm

6.100 x 1.520 mm

FORMODAL® 036 – vysokopevnostné hliníkové liate bloky na báze EN AW 7021 (špeciálny materiál)

frézované a fóliované alebo rezané

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá stabilita tvaru,
 • nízké vnútorné pnutie,
 • dobrá zvárateľnosť,
 • dobrá odolnosť voči korózii.

FORMODAL® 036
EN AW 7021 (špeciálny materiál)
T6

Hrúbka

Dĺžka x šírka

600 mm

2.520 x 1.450 mm

500 mm

3.020 x 2.020 mm


Z toho Vám vyrobíme akýkoľvek možný prírez.

FORMODAL® BM-400 – valcované dosky z vysokopevnostného hliníka (weldural)

valcované, ťahané, kované, tlačené
Materiál nie je normovaný v EN. Materiál bol vyvinutý špeciálne pre vysoké požiadavky na konštrukciu nástrojov, foriem a modelov a je veľmi vhodný pre dlhodobé použitie pri vysokých teplotách do 200 ° C!

FORMODAL® BM-400
valcované / kované

T851 / T852

Hrúbka

Dĺžka x šírka

100 mm

3.020 x 1.520 mm (valcované)

120 mm

150 mm

160 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

3.020 x 1.520 mm (kované)

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

700 mm

FORMODAL® BM-5083 – valcované dosky na báze EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)

valcované, obojstranne frézované, fóliované

Špeciálne vlastnosti:
 • veľmi dobrá odolnosť voči korózii v normálnej atmosfére,
 • dobrá pevnosť,
 • možnosť tvarovať za studena v stave O (jemne žíhaný),
 • relatívne nízke vnútorné pnutie,
 • relatívne dobrá pevnosť v jadre aj pri veľkých rozmeroch.

FORMODAL® BM-5083
Al Mg4,5 Mn0,7
Al Mg4,5 Mn
H111

Štandardný rozmer

3.020 x 1.520 mm

FORMODAL® BM-6082 – valcované dosky na báze EN AW 6082 (Al Si1 Mg Mn)

valcované, obojstranne frézované, fóliované

Špeciálne vlastnosti:
 • dobrá odolnosť voči korózii,
 • dobrá zvárateľnosť,
 • vytvrditeľná zliatina,
 • dobrá obrobiteľnosť.

FORMODAL® BM-7075
Al Zn5,5 Mg Cu
Al Zn Mg Cu1,5
T7351

Štandardný rozmer

3.020 x 1.520 mm

FORMODAL® BM-7075 – vysokopevnostné valcované dosky na báze EN AW 7075 (Al Zn5,5 Mg Cu)

valcované, obojstranne frézované, fóliované

Špeciálne vlastnosti:
 • vytvrditeľná zliatina s veľmi vysokou pevnosťou,
 • veľmi vysoká únavová pevnosť,
 • dobrá obrobiteľnosť.

FORMODAL® BM-7075
Al Zn5,5 Mg Cu
Al Zn Mg Cu1,5
T7351

Štandardný rozmer

3.020 x 1.520 mm

CERTAL®-SPC – vysokopevnostné valcované dosky na báze AA 7122 (Al Zn5 Mg3 Cu) (špeciálny typ)

valcované, kované

Špeciálne vlastnosti:
 • špeciálna zliatina s nízkym pnutím zo série 7XXX,
 • vynikajúca obrábateľnosť,
 • veľmi dobrá tvarová stabilita,
 • vysoká pevnosť,
 • možnosť zvárania a leštenia.

CERTAL je značka materiálu spoločnosti CONSTELLIUM.

CERTAL®-SPC
AA7122*s
Al Zn5 Mg3 Cu
T652

Hrúbka

Dĺžka x šírka

Stav

140 – 300 mm

3.020 x 1.520 mm

tlačený

301 – 350 mm

2.800 x 1.200 mm

kovaný · tlačený

351 – 400 mm

2.500 x 1.200 mm

kovaný · tlačený

401 – 450 mm

2.200 x 1.200 mm

kovaný · tlačený

451 – 500 mm

2.000 x 1.200 mm

kovaný · tlačený

501 – 600 mm

2.000 x 1.050 mm

kovaný · tlačený

601 – 700 mm

2.000 x 900 mm

kovaný · tlačený

UNIDAL® - vysokopevnostné valcované dosky na báze AA7019 (Al Zn4 Mg2 Mn) (špeciálny typ)

valcované, frézované, obojstranne fóliované

Špeciálne vlastnosti:
 • vysokopevnostná zliatina,
 • nízke vnútorné pnutie,
 • veľmi dobrá tvarová stabilita.

UNIDAL je značka materiálu spoločnosti CONSTELLIUM.

UNIDAL®
frézovaný
AA7019*s
Al Zn4 Mg2 Mn*s
Al Zn4,5 Mg1*s
T651

Hrúbka

Dĺžka x šírka

6,0 mm

3.020 x 1.520 mm

8,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

15,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

30,0 mm

35,0 mm

40,0 mm

45,0 mm

50,0 mm

55,0 mm

60,0 mm

65,0 mm

70,0 mm

75,0 mm

80,0 mm