FORMODAL®

FORMODAL® je registrovanou obchodnou značkou Bikar Metalle, GmbH. Všetky materiály pod touto značkou poskytujeme s atestami.

Hliníkové zliatiny FORMODAL® (rezané bloky, dosky a presné rezané dosky) boli špeciálne vyvinuté na výrobu nástrojov, foriem a modelov určených pre formárov. Tento materiál sa využíva predovšetkým na výrobu prototypových vstrekovacách, hlbokoťažných, odlievacích, vypeňovacích a vyfukovacích foriem. Tieto zliatiny sa vyznačujú vynikajúcimi obrábacími vlastnosťami, nízkym vnútorným pnutím, dobrou homogenitou, tvarovou stabilitou a nízkou pórovitosťou materiálu.

Bikar neustále rozpracováva chemické zloženie, mechanické vlastnosti a kvalitu povrchu tak, aby jednotlivé druhy zliatín spĺňali všetky nároky na opracovanie, pevnosť a presnosť pre všetky odvetvia strojárenského, automobilového a leteckého priemyslu.

Pokiaľ FORMODAL® nebude spĺňať všetky Vaše požiadavky, rovnako Vám vieme zabezpečiť iné špeciálne materiály, a to: valcovaný a kutý CERTAL®-SPC, alebo valcovaný, frézovaný a fóliovaný UNIDAL®.

Pre najrýchlejšie získanie cenovej ponuky, podrobných technických informácií o špeciálnych zliatinách FORMODAL®, prípadne pre ďalšie otázky, využite náš   Rýchly dopyt .
Radi Vám na Vaše požiadavky obratom odpovieme.

FORMODAL® 023

Táto špeciálna zliatina na báze EN AW-5083 sa používa na výrobu nástrojov, foriem a modelov určených pre formárov. Vyznačuje sa vynikajúcimi obrábacími vlastnosťami, nízkym vnútorným pnutím, dobrou homogenitou, tvarovou stabilitou a nízkou pórovitosťou materiálu.

BIKARFORMODAL® 023
EN AW-5083
EN AW-Al Mg4,5 Mn0,7
Stav materiáluO3
Hrúbkadĺžka x šírka
5 - 600 mm 4.000 x 1.650 mm
4.000 x 2.200 mm
6.000 x 2.200 mm
5 - 1.000 mm 3.200 x 1.650 mm

FORMODAL® 025X

Tieto liate dosky sú z dôvodu zníženého obsahu vodíka vhodné pre použitie v oblasti vákuovej techniky a solárneho priemyslu. FORMODAL® 025X sú materiály, ktoré podliehajú zvláštnym výrobným a skúšobným postupom.

BIKARFORMODAL® 025X
EN AW-špeciálny typ AA 5083
Stav materiáluO3
Hrúbkadĺžka x šírka
5 - 600 mm 4.000 x 1.650 mm
3.600 x 1.650 mm
4.000 x 2.200 mm
5.000 x 2.930 mm
6.000 x 1.600 mm
6.000 x 2.200 mm
600 - 1.100 mm 3.600 x 1.650 mm

FORMODAL® 030

Tento materiál je na základe EN AW-5083 jemne frézovaný s drsnosťou Rₐ.0,4 µm. Je ideálny na výrobu presných dielov, montážnych a modelových základových dosiek, základových dosiek a bočníc jednoúčelových strojov. Frézované dosky z Formodalu sú vyrábané na portálových frézach bez vibrácii s priemerom frézovacej hlavy do 3m, a to z homogenizovaného materiálu zbaveného pnutia s vysokou presnosťou. FORMODAL® 030 vyrába výrobný závod Bikar ALUMINIUM, GmbH a dodáva sa obojstranne fóliovaný.

BIKARFORMODAL® 030
EN AW-5083
Stav materiáluO3
Hrúbkadĺžka x šírka
5 -120 mm 2.020 x 1.020 mm
2.520 x 1.270 mm
3.020 x 1.520 mm
4.000 x 2.200 mm
6.000 x 2.200 mm

FORMODAL® 031

Tento materiál taktiež patrí do skupiny liatych platní. Liatina sa vyrába na báze materiálov skupiny AA 5000 a vyznačuje sa výraznejšou pevnosťou. Zvýšený obsah horčíka a mangánu zaručuje rozmerovú stabilitu a dobrú zvariteľnosť.

BIKARFORMODAL® 031
 AA-Al Mg Mn (špeciálny materiál)
 Materiál skupiny AA 5000
Stav materiáluO3
Hrúbkadĺžka x šírka
5 - 600 mm 3.800 x 1.750 mm

FORMODAL® 036

Dosky z liateho hliníku majú na báze EB AW-7021 extrémne nízku pórovitosť a vysokú pevnosť. Špeciálne vlastnosti tohto materiálu zabezpečujú vynikajúcu rozmerovú stabilitu a dobrú odolnosť voči korózii.

BIKARFORMODAL® 036
 EN AW-7021 (špeciálny materiál)
Zloženie(Al Zn5.5 Mg1.5)
Stav materiáluT79
Hrúbkadĺžka x šírka
600 mm 2.520 x 1.450 mm
500 mm 3.020 x 2.020 mm

FORMODAL® 060

Hlavné znaky tohto materiálu, ako extrémne jednotné mechanické vlastnosti v celej hrúbke do stredu dosky, vysoká pevnosť a výborná obrobiteľnosť, boli dosiahnuté využitím výrobných postupov valcovania, namáhania natihnutím a utláčania.

BIKARFORMODAL® 060
 valcovaný / namáhaný ťahom / utláčaný
EN AW-7050 (príbuzný)
EN AW-Al Zn6 Cu Mg Zr (príbuzný)
Stav materiáluT6 / T651 / T652
Hrúbkadĺžka x šírka
80 mm 3.020 x 1.520 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

FORMODAL® BM-400th

Tento materiál je vhodný na výrobu vstrekovacích foriem pre sériovú výrobu. Je vysoko odolný a v závislosti od hrúbky dosiek môže byť valcovaný, kutý alebo stláčaný.

BIKARFORMODAL® BM-400
 valcovaný / kutý / utláčaný
Špecialny typAA2xxx*s
Špeciálny materiálAA-Al Cu Mn*s
Stav materiáluT851 / T852
Hrúbkadĺžka x šírka
100 mm 3.020 x 1.520 mm
120 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm

FORMODAL® BM-500

Tento materiál je založený na zliatine EN AW-075. Vzhľadom k dobrej obrobiteľnosti a vysokej únavovej pevnosti, valcované frézované hliníkové dosky tohto materiálu sú ideálne pre letecký priemysel a priemysel obranných technológií.

BIKARFORMODAL® BM-500 plan
 valcovaný / frézovaný / fóliovaný
EN AW-Al Zn5,5 Mg Cu
Stav materiáluT7351
Hrúbkadĺžka x šírka
Na dopýtanie 3.020 x 1.520 mmm