Ako si vybrať správnu zliatinu mosadze?

Mosadz je zliatina medi s 5 - 40% zinku. Často býva doplnená ďalšími kovmi s nižším podielom. Vyznačuje sa pomerne jednoduchou obrobiteľnosťou, atraktívnym vzhľadom (od červenej cez hnedšiu až po zlatú) a dobrou vodivosťou. Kombinuje sa v nej výborná tvarovateľnosť a opracovateľnosť s dobrou odolnosťou voči korózii. Obsah zinku znižuje hustotu, pružnosť, elektrickú a tepelnú vodivosť a mierne aj odolnosť voči korózii, naopak zvyšuje teplotnú rozťažnosť, pevnosť a tvrdosť. Mosadze sa ľahko spracúvajú odlievaním, ťahaním, tlačením a obrábaním. Najvyšší využívaný podiel zinku v mosadziach na tvárnenie je 42 %. Maximum pevnosti mosadze je pri 46 % zinku, maximum ťažnosti pri 30 % zinku.

Vedeli ste, že ... ?

Mosadze podľa účelu rozdeľujeme na tvárnené a zlievarenské. Podľa počtu zložiek zliatiny na dvoj a viaczložkové.

Dvojzložkové mosadze

Obsahujú len dve zložky – meď a zinok.
 • Tombak – zliatina s obsahom medi vyše 80% - mäkká a dobre tvárná za studena, veľmi dobrá odolnosť proti korózii. Využíva sa v elektrotechnike, prístrojoch na meranie tlaku, membránach, sitách, bižutérii, chladičových a kapilárnych rúrach, povrchová vrstva nábojov.
 • Hlbokoťažná mosadz – 70% medi, 30 % zinku – vyšší obsah nečistôt, je vhodná na spracovanie za studena. Vyrábajú sa z nej nábojnice a škrupinové púzdra, hudobné nástroje, ozdobné architektonické prvky, lodné časti, kondenzory a chladiace jednotky, šperky, lamelové chladiče do automobilov, lopatky parných turbín.
 • Mosadze s obsahom 60% medi a 40% zinku - potrubie pre kondenzory, výmenníky tepla, ventily a časti čerpadiel, kohútiky a vodovodné potrubie, spony a pružiny.
 • Automatová mosadz - s prísadou 2 – 3% olova, určená na obrábanie, výroba skrutiek a iných sústružnických súčiastok

Viaczložkové mosadze

Používajú sa predovšetkým tam, kde sú vlastnosti dvojzložkových mosadzí nedostatočné. Jedná sa o mosadze pre tvárnenie a odliatky. Prísadou ďalších prvkov sa zlepšujú mechanické a technologické vlastnosti, alebo odolnosť proti korózii. Hliník, kremík a cín zvyšujú pevnosť a odolnosť voči korózii. Mangán a nikel dodávajú mosadzi pevnosť a lepšiu odolnosť voči korózii. Mangán býva zastúpený maximálne do 3 %, pretože zhoršuje tvárnosť, naopak nikel až do 20 %, pretože tvárnosť zlepšuje.

Cínová – lodné zariadenia, plechové dychové nástroje
Niklová – lekárske nástroje, pružiny, príbory, dá sa leštiť, vhodná na pokovovanie
Hliníková – armatúry, ventilové sedlá, kondenzátorové trubky, ozubené kolesá, nadmerne namáhané diely
Kremíková – liatie ložísk, púzdier, pájky na oceľ
Mangánová – súčasti zámorských lodí, lodné skrutky, súčasti zbraní, turbínové lopatky, armatúry pre najvyššie tlaky

 • CuZn36 Vlastnosti: dobre tvárniteľná za studena ťahaním, ohýbaním, lisovaním, valcovaním, nižšia odolnosť voči korózii, možnosť pokovovania
 • CuZn37 – štandarde skladom Vlastnosti: dobre spracovateľná za studena ohýbaním a ťahaním, lisovaním, valcovaním. Nižší obsah medi znamená nižšiu odolnosť voči korózii, vhodná na pokovovanie. Výrobky: najbežnejšia mosadz na drobný kovový tovar, na pružiny a súčiastky v elektrotechnike, na lamelové automobilové chladiče a nity
 • CuZn30 Vlastnosti: veľmi dobrá tvárniteľnosť za studena Výrobky: súčasti vyrábané hlbokým ťahom, nity, pružiny, inštalačný materiál, lopatky turbín, papierenské sitá, hudobné nástroje, chladiarenský priemysel, elektrotechnika, vojenské účely
 • CuZn32 Vlastnosti: dobrá tvárnosť Výrobky: ťahané a lisované súčiastky, elektrotechnika, hudobné nástroje, pružiny, lamelové autochladiče, skrutky do dreva
 • CuZn40 Vlastnosti: dobre tvárniteľná za studena ohýbaním, ťahaním, lisovaním, valcovaním, odolnosť voči atmosférickej korózii, ktorá je znížená v roztokoch soli a morskej vode, podliha koróznemu praskaniu a odzinkovaniu, neodoláva čpavku a kyanidu, dobrá zabiehavosť, lievateľnosť, dobre sa pokovováva Výrobky: odliatky súčastí čerpadiel, vodovodných armatúr, kartáčové držiaky kontaktov, drobný kovový tovar
 • CuZn38Pb1 Vlastnosti: dobre opracovateľná za tepla, prijateľne schopná tvárnenia za studena, veľmi dobrá odolnosť voči atmosférickej korózii, k odzinkovaniu dochádza v morskej vode a soľných roztokoch, vhodná na spájkovanie mäkkými aj tvrdými spájkami Výrobky: trubky pre optiku, stavba prístrojov pre obrábané časti hudobných nástrojov, súčasti automatizovaných závitorezných výrobných strojov
 • CuZn38Pb2 – štandardne skladom Vlastnosti: možnosť zvárať a spájkovať, odolnosť voči korózií v atmosfére, morskej vode, pare a chloridom Výrobky: hodiny, meracie prístroje, klzné súčasti, ventilové sedlá
 • CuZn39Pb2 – štandardne skladom Vlastnosti: veľmi dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch, vytvára krátku lámavú triesku, za tepla veľmi dobre tvárniteľná Výrobky: armatúry, skrutky, ďalšie sériovo vyrábané výrobky
 • CuZn40Pb2 – štandardne skladom Vlastnosti: dobre kovateľná a lisovateľná, vhodná na trieskové obrábanie na automatoch, tvorí krátku lámavú triesku, veľmi dobre tvárniteľná za tepla Výrobky: výkovky, výlisky, armatúry, skrutky, iné súčiastky hromadnej výroby, profily v priemyselnej elektrotechnike
 • CuZn39Pb3 - štandardne skladom Vlastnosti: rovnaké vlastnosti ako CuZn40Pb2, vhodná na vysokorýchlostné obrábanie, dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch, tvorí krátku lámavú trieku, veľmi dobre tvárniteľná za tepla, odolnosť voči atmosférickej korózii Výrobky: armatúry, skrutky, iné sériovo vyrábané výrobky, architektúra, zámočníctvo
 • CuZn40Pb2Al Vlastnosti: dobrá odolnosť proti opotrebovaniu pri väčšom zaťažení, stabilná, odolnosť voči korózii, pevnosť, dobré klzné vlastnosti, dobrá tvárniteľnosť za tepla Výrobky: skrutky, krúžky, posuvné diely, ložiská, klzné súčasti, púzdra, armatúry
 • CuZn37Mn3Al2PbSi - štandardne skladom Vlastnosti: dobrá odolnosť proti opotrebovaniu pri väčšom zaťažení, stabilná, odolnosť voči korózii, pevnosť, dobré klzné vlastnosti, dobrá tvárniteľnosť za tepla Výrobky: skrutky, krúžky, posuvné diely, ložiská, klzné súčasti, púzdra, armatúry