Ako si vybrať správnu zliatinu medi?

Meď sa vyznačuje veľmi dobrou vodivosťou tepla a elektriny. Po striebre vykazuje druhú najlepšiu vodivosť zo všetkých kovových prvkov pri normálnej teplote. Vodivosť sa znižuje pri obsahu nečistôt, najmä antimónu a arzénu. Čistá kovová meď je pomerne mäkká a preto sa pre praktické účely často využívajú jej zliatiny.
Má vysokú tvárnosť za tepla aj studena a dobrú odolnosť voči korózii. Proti atmosférickej korózii je chránená vrstvou uhličitanov – medenkou. Meď má dobrú odolnosť v roztokoch kyselín, ak nie sú prevzdušnené. Nepriaznivo však na ňu pôsobí chlór, amoniak a zlúčeniny síry.
Až 75 % medených výrobkov sa použije v elektrotechnike, ďalej nasleduje strojárstvo, potravinárstvo a chemický priemysel. Najčastejšie je využívaná na výrobu elektrických vodičov vďaka svojej ťažnosti a kujnosti, ďalej sa využíva na výrobu trubiek alebo integrovaných obvodov a elektromotorov, ako metabolit. Tiež ju možno využiť pri výrobe drôtov, plechov, potrubia, či mincí.

Vedeli ste, že ... ?

Vodíková nemoc medi
Meď môže byť náchylná na praskanie v prípade, ak obsahuje viac ako 0,03% kyslíka. Pri teplote nad 400 °C sa do medi dostáva vodík, ktorý sa viaže s kyslíkom a vytvára vodnú paru. Vodná para vyvolá v medi vnútorné tlaky, ktoré spôsobia dutiny a trhliny. Následkom je teda zhoršenie mechanických vlastností medi. Jediná zliatina medi, ktorá nepodlieha vodíkovej nemoci je OF-Cu – bezkyslíkatá meď.

Využitie medi:
 • klampiarstvo, výroba strešnej krytiny a strešných doplnkov, rýn,
 • trubice pre rozvody technických plynov (okrem acetylénu),
 • výroba mincí.
Vysoká elektrická vodivosť sa využíva pri výrobe:
 • rozvodov elektrickej energie a elektrických vodičov (elektromotory, generátory ...),
 • elektronických súčiastok, napríklad integrovaných obvodov.
Vynikajúca tepelná vodivosť medi sa využíva pri výrobe:
 • kotlov a zariadení pre rýchly a bezstratový prenos tepla,
 • chladičov (napr. v počítačoch, automobiloch a priemyselných zariadeniach),
 • kuchynského riadu.
 • E-Cu (elektrovodná, rafinovaná meď, obsahujúca kyslík) – štandardne skladom
  Vlastnosti: Vhodná pre bežné elektrotechnické účely, veľmi dobrá odolnosť voči korózii. Určená na polotovary bez požiadavky na elektrickú vodivosť. Má veľmi dobrú zvárateľnosť a spájkovateľnosť na tvrdo. V atmosfére obsahujúcej vodík sú nutné opatrenia k zamedzeniu vzniku vodíkovej nemoci.
  Výrobky: zberné krúžky, kontaktové segmenty, odliatky pre elektrotechnické účely, prístroje, chladiče (predovšetkým stavebníctvo)
 • SF-Cu (elektrovodná meď) – štandardne skladom
  Vlastnosti: nízky obsah kyslíka, dobre tvárniteľná, dobre zvariteľná
  Výrobky: tlakové nádoby, zásobníky teplej vody, klimatizácie, strešná krytina. (predovšetkým chemický, potravinársky a chladiarenský priemysel)
 • SE-Cu (deoxidovaná meď) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoká konduktivitia, dobrá zvariteľnosť a spájkovateľnosť. Môže byť tepelne spracovaná, zváraná, spájkovaná a to bez nutnosti zavádzať opatrenia proti vodíkovej nemoci.
 • OF-Cu (bezkyslíkatá, odkysličená meď) – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoká odolnosť voči morskej vode a atmosférickej korózii. Nepriaznivo na ňu pôsobia oxidujúce kyseliny a vlhký amoniak. Výborne zvariteľná všetkými technológiami za tepla aj za studena. Nepodlieha vodíkovej nemoci.
  Použitie: vákuová technika, redukčná atmosféra. Vďaka odolnosti voči vodíkovej nemoci sa využíva na zváranie.
 • CuCoNiBe – štandardne skladom
  Vlastnosti: veľmi vysoká tvrdosť, pevnosť a zachovaná dobrá elektrická vodivosť. Spĺňa požiadavky pre mechanicky extrémne namáhané výrobky.
  Výrobky: elektródy pre bodové zváranie nehrdzavejúcej ocele a pre odporové zváranie, výroba piestov pri tlakovom odlievaní, formy pri odlievaní plastov, kokily pre odliatky z ťažkých kovov
 • CuCo2Be – štandardne skladom
  Vlastnosti: vysoká pevnosť a vodivosť
  Výrobky: elektródy pre odporové zváranie
 • CuBe2 (berýliová meď)
  Vlastnosti: najtvrdšia a najpevnejšia zo všetkých zliatin medi. Vlastnosťami podobná oceľovým zliatinám, avšak má lepšiu odolnosť voči korózii a oderu, vyššiu elektrickú a tepelnú vodivosť. Je neiskrivá a nemagnetická. Nemožno cementovať ani nitridovať.
  Výrobky: pružiny, tlakovo citlivé membrány, pružné vlnovce, relé konektory a kontakty, vŕtacie nástroje, vyfukovacie a vstrekovacie formy umelých hmôt, trysky a ihly pre systémy vykurovacích kanálov, chladiace vložky vo formách a kokilách (najmä baníctvo, plynárenstvo, pretrochemický priemysel)
 • CuCrZr – štandardne skladom
  Vlastnosti: tepelne vytvrdená zliatina, vysoká tvrdosť, odolnosť, pevnosť a elektrická vodivosť, trieskovo obrobiteľná. Najčastejšie sa využíva pre svoju prevádzkovú stálosť aj za zvýšenej teploty a zvárania.
  Výrobky: vysoko zaťažené elektródy pre odporové a bodové zváranie, vodiace trysky, posuv drôtu pre zváranie, diely montované do elektrických prístrojov, zváranie všetkých druhov ocelí a pozinkovaných plechov