Tyče šesťhranné

Hliníkové polotovary a zliatiny sú hlavným obchodným artiklom firmy Bikar. Z centrálnych skladov v Bad Berleburgu a Korbussene Vám ponúkame všetky bežne dostupné polotovary. Materiál, ktorý nie je naskladnený v centrálach, zabezpečíme z medziskladov. Postaráme sa o dopravu materiálu priamo k Vám. Pripravíme všetky polotovary podľa Vašich požiadaviek. Krátenie, prírezy platní, kruhy či medzikružia sú pre nás samozrejmosťou. Informačné equivalenty noriem ponúkaných materiálov


EN STN/ČSN DIN Zvariteľnosť Trieskové Techn. odolnosť
opracovanie elox korozii
ENAW1050 Al 99,5 424005 3.0255 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW1350 EAl99,5(A) 424004 3.0257 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW2007 AlCu4PbMgMn 424254 3.1645 nízka veľmi dobré zlé nízka
ENAW2011 AlCu6BiPb ~ 3.1655 nízka stredné zlé nízka
ENAW2017A AlCu4MgSi(A) 424201 3.1325 nízka dobré stredne nízka
ENAW2024 AlCu4Mg1 424203 3.1355 nízka stredné stredne nízka
ENAW5005A AlMg1( C ) ~ 3.3315 veľmi dobrá zlé veľmi dobré stredná
ENAW5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 3.3547 veľmi dobrá dobré dobré veľmi dobrá
ENAW5754 AlMg3 424413 3.3535 veľmi dobrá zlé dobré veľmi dobrá
ENAW6012 AlMgSiPb ~ 3.0615 nízka stredné stredne nízka
ENAW6060 AlMgSi 424401 3.3206 dobrá stredné dobré dobrá
ENAW6061 AlMgSiCu ~ 3.3211 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW6082 AlSi1MgMn 424400 3.2315 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW7020 AlZn4,5Mg1 424441 3.4335 nízka dobré stredne nízka
ENAW7022 AlZn5Mg3Cu ~ 3.4345 nízka veľmi dobré stredne nízka
ENAW7075 AlZn5,5MgCu 424222 3.4365 nízka veľmi dobré stredne nízka

 

Názov Rozmer Norma Chem.zn. Hmotnosť Požadované
Množstvo
Tyč šesťhranná 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,09 kg/m
Tyč šesťhranná 7 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,12 kg/m
Tyč šesťhranná 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,16 kg/m
Tyč šesťhranná 8 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,16 kg/m
Tyč šesťhranná 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,25 kg/m
Tyč šesťhranná 10 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,25 kg/m
Tyč šesťhranná 11 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,30 kg/m
Tyč šesťhranná 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,36 kg/m
Tyč šesťhranná 12 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,36 kg/m
Tyč šesťhranná 13 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,42 kg/m
Tyč šesťhranná 14 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,48 kg/m
Tyč šesťhranná 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,56 kg/m
Tyč šesťhranná 15 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,56 kg/m
Tyč šesťhranná 17 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,71 kg/m
Tyč šesťhranná 19 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,89 kg/m
Tyč šesťhranná 19 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,89 kg/m
Tyč šesťhranná 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,99 kg/m
Tyč šesťhranná 20 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,99 kg/m
Tyč šesťhranná 22 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,20 kg/m
Tyč šesťhranná 22 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,20 kg/m
Tyč šesťhranná 24 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,42 kg/m
Tyč šesťhranná 24 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,42 kg/m
Tyč šesťhranná 27 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,80 kg/m
Tyč šesťhranná 27 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,80 kg/m
Tyč šesťhranná 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,22 kg/m
Tyč šesťhranná 30 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,22 kg/m
Tyč šesťhranná 32 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,53 kg/m
Tyč šesťhranná 32 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,53 kg/m
Tyč šesťhranná 36 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,20 kg/m
Tyč šesťhranná 36 mm 6012 Al Mg Si Pb 3,20 kg/m
Tyč šesťhranná 38 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,56 kg/m
Tyč šesťhranná 41 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,15 kg/m
Tyč šesťhranná 41 mm 6012 Al Mg Si Pb 4,15 kg/m
Tyč šesťhranná 46 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,22 kg/m
Tyč šesťhranná 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,62 kg/m
Tyč šesťhranná 55 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,47 kg/m
Tyč šesťhranná 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,89 kg/m
Tyč šesťhranná 70 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,09 kg/m
Tyč šesťhranná 80 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,80 kg/m