Tyče ploché

Hliníkové polotovary a zliatiny sú hlavným obchodným artiklom firmy Bikar. Z centrálnych skladov v Bad Berleburgu a Korbussene Vám ponúkame všetky bežne dostupné polotovary. Materiál, ktorý nie je naskladnený v centrálach, zabezpečíme z medziskladov. Postaráme sa o dopravu materiálu priamo k Vám. Pripravíme všetky polotovary podľa Vašich požiadaviek. Krátenie, prírezy platní, kruhy či medzikružia sú pre nás samozrejmosťou. Informačné equivalenty noriem ponúkaných materiálov


EN STN/ČSN DIN Zvariteľnosť Trieskové Techn. odolnosť
opracovanie elox korozii
ENAW1050 Al 99,5 424005 3.0255 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW1350 EAl99,5(A) 424004 3.0257 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW2007 AlCu4PbMgMn 424254 3.1645 nízka veľmi dobré zlé nízka
ENAW2011 AlCu6BiPb ~ 3.1655 nízka stredné zlé nízka
ENAW2017A AlCu4MgSi(A) 424201 3.1325 nízka dobré stredne nízka
ENAW2024 AlCu4Mg1 424203 3.1355 nízka stredné stredne nízka
ENAW5005A AlMg1( C ) ~ 3.3315 veľmi dobrá zlé veľmi dobré stredná
ENAW5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 3.3547 veľmi dobrá dobré dobré veľmi dobrá
ENAW5754 AlMg3 424413 3.3535 veľmi dobrá zlé dobré veľmi dobrá
ENAW6012 AlMgSiPb ~ 3.0615 nízka stredné stredne nízka
ENAW6060 AlMgSi 424401 3.3206 dobrá stredné dobré dobrá
ENAW6061 AlMgSiCu ~ 3.3211 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW6082 AlSi1MgMn 424400 3.2315 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW7020 AlZn4,5Mg1 424441 3.4335 nízka dobré stredne nízka
ENAW7022 AlZn5Mg3Cu ~ 3.4345 nízka veľmi dobré stredne nízka
ENAW7075 AlZn5,5MgCu 424222 3.4365 nízka veľmi dobré stredne nízka

 

Názov Rozmer Norma Chem.zn. Hmotnosť Požadované
Množstvo
Tyč plochá 6 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,03 kg/m
Tyč plochá 6 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,06 kg/m
Tyč plochá 8 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,04 kg/m
Tyč plochá 8 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,06 kg/m
Tyč plochá 8 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,09 kg/m
Tyč plochá 8 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,11 kg/m
Tyč plochá 8 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,13 kg/m
Tyč plochá 10 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,05 kg/m
Tyč plochá 10 x 3 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,08 kg/m
Tyč plochá 10 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,08 kg/m
Tyč plochá 10 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,11 kg/m
Tyč plochá 10 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,11 kg/m
Tyč plochá 10 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,14 kg/m
Tyč plochá 10 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,14 kg/m
Tyč plochá 10 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,16 kg/m
Tyč plochá 10 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,16 kg/m
Tyč plochá 10 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,16 kg/m
Tyč plochá 10 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,22 kg/m
Tyč plochá 10 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,22 kg/m
Tyč plochá 10 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,22 kg/m
Tyč plochá 12 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,06 kg/m
Tyč plochá 12 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,10 kg/m
Tyč plochá 12 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,13 kg/m
Tyč plochá 12 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,13 kg/m
Tyč plochá 12 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,16 kg/m
Tyč plochá 12 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,16 kg/m
Tyč plochá 12 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,19 kg/m
Tyč plochá 12 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,19 kg/m
Tyč plochá 12 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,26 kg/m
Tyč plochá 12 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,26 kg/m
Tyč plochá 12 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,32 kg/m
Tyč plochá 12 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 15 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,08 kg/m
Tyč plochá 15 x 3 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,12 kg/m
Tyč plochá 15 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,12 kg/m
Tyč plochá 15 x 4 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,16 kg/m
Tyč plochá 15 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,16 kg/m
Tyč plochá 15 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,20 kg/m
Tyč plochá 15 x 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,20 kg/m
Tyč plochá 15 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,20 kg/m
Tyč plochá 15 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,24 kg/m
Tyč plochá 15 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,24 kg/m
Tyč plochá 15 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,32 kg/m
Tyč plochá 15 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 15 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,41 kg/m
Tyč plochá 15 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,41 kg/m
Tyč plochá 15 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,49 kg/m
Tyč plochá 15 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 0,49 kg/m
Tyč plochá 20 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,11 kg/m
Tyč plochá 20 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,16 kg/m
Tyč plochá 20 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,22 kg/m
Tyč plochá 20 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,27 kg/m
Tyč plochá 20 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,27 kg/m
Tyč plochá 20 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,32 kg/m
Tyč plochá 20 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,32 kg/m
Tyč plochá 20 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 20 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,43 kg/m
Tyč plochá 20 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,43 kg/m
Tyč plochá 20 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,43 kg/m
Tyč plochá 20 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 20 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 20 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,54 kg/m
Tyč plochá 20 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 20 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 20 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 0,65 kg/m
Tyč plochá 20 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 20 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 20 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 25 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,14 kg/m
Tyč plochá 25 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,20 kg/m
Tyč plochá 25 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,27 kg/m
Tyč plochá 25 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,34 kg/m
Tyč plochá 25 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,34 kg/m
Tyč plochá 25 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,41 kg/m
Tyč plochá 25 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,41 kg/m
Tyč plochá 25 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 25 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,54 kg/m
Tyč plochá 25 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,68 kg/m
Tyč plochá 25 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,68 kg/m
Tyč plochá 25 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,68 kg/m
Tyč plochá 25 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 25 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 25 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 25 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,01 kg/m
Tyč plochá 25 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,01 kg/m
Tyč plochá 25 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 1,01 kg/m
Tyč plochá 25 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,35 kg/m
Tyč plochá 25 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,35 kg/m
Tyč plochá 25 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 1,35 kg/m
Tyč plochá 30 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,16 kg/m
Tyč plochá 30 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,24 kg/m
Tyč plochá 30 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,32 kg/m
Tyč plochá 30 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 30 x 5 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,41 kg/m
Tyč plochá 30 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,41 kg/m
Tyč plochá 30 x 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,41 kg/m
Tyč plochá 30 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,41 kg/m
Tyč plochá 30 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,49 kg/m
Tyč plochá 30 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,49 kg/m
Tyč plochá 30 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 30 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 30 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,65 kg/m
Tyč plochá 30 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,81 kg/m
Tyč plochá 30 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 30 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 30 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 30 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,97 kg/m
Tyč plochá 30 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,97 kg/m
Tyč plochá 30 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 0,97 kg/m
Tyč plochá 30 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč plochá 30 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč plochá 30 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 1,22 kg/m
Tyč plochá 30 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 30 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 30 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 30 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,03 kg/m
Tyč plochá 30 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,03 kg/m
Tyč plochá 30 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 2,03 kg/m
Tyč plochá 35 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,19 kg/m
Tyč plochá 35 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,28 kg/m
Tyč plochá 35 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,38 kg/m
Tyč plochá 35 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,47 kg/m
Tyč plochá 35 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,57 kg/m
Tyč plochá 35 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,76 kg/m
Tyč plochá 35 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,95 kg/m
Tyč plochá 35 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,95 kg/m
Tyč plochá 35 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,13 kg/m
Tyč plochá 35 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 1,13 kg/m
Tyč plochá 35 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,42 kg/m
Tyč plochá 35 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 1,42 kg/m
Tyč plochá 35 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,89 kg/m
Tyč plochá 35 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 1,89 kg/m
Tyč plochá 35 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,36 kg/m
Tyč plochá 35 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 2,36 kg/m
Tyč plochá 40 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,22 kg/m
Tyč plochá 40 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 40 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,43 kg/m
Tyč plochá 40 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,43 kg/m
Tyč plochá 40 x 5 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,54 kg/m
Tyč plochá 40 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 40 x 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 40 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,54 kg/m
Tyč plochá 40 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 40 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,65 kg/m
Tyč plochá 40 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,65 kg/m
Tyč plochá 40 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,86 kg/m
Tyč plochá 40 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,86 kg/m
Tyč plochá 40 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,86 kg/m
Tyč plochá 40 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 1,08 kg/m
Tyč plochá 40 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,08 kg/m
Tyč plochá 40 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,08 kg/m
Tyč plochá 40 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 1,08 kg/m
Tyč plochá 40 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 40 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 40 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 1,30 kg/m
Tyč plochá 40 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 40 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 40 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 40 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 40 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 40 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 2,16 kg/m
Tyč plochá 40 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 40 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 40 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 2,70 kg/m
Tyč plochá 40 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 40 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 40 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 45 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,49 kg/m
Tyč plochá 45 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,61 kg/m
Tyč plochá 45 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,73 kg/m
Tyč plochá 45 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,97 kg/m
Tyč plochá 45 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč plochá 45 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč plochá 45 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 1,22 kg/m
Tyč plochá 45 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,82 kg/m
Tyč plochá 45 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,82 kg/m
Tyč plochá 45 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 1,82 kg/m
Tyč plochá 45 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,43 kg/m
Tyč plochá 45 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,43 kg/m
Tyč plochá 45 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 2,43 kg/m
Tyč plochá 45 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,04 kg/m
Tyč plochá 45 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,04 kg/m
Tyč plochá 45 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 3,04 kg/m
Tyč plochá 45 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,65 kg/m
Tyč plochá 45 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 3,65 kg/m
Tyč plochá 50 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,27 kg/m
Tyč plochá 50 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,41 kg/m
Tyč plochá 50 x 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč plochá 50 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,54 kg/m
Tyč plochá 50 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,68 kg/m
Tyč plochá 50 x 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,68 kg/m
Tyč plochá 50 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,68 kg/m
Tyč plochá 50 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 50 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 50 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 50 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,08 kg/m
Tyč plochá 50 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,08 kg/m
Tyč plochá 50 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 1,08 kg/m
Tyč plochá 50 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 1,35 kg/m
Tyč plochá 50 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,35 kg/m
Tyč plochá 50 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,35 kg/m
Tyč plochá 50 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 1,35 kg/m
Tyč plochá 50 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 50 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 50 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 50 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,03 kg/m
Tyč plochá 50 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,03 kg/m
Tyč plochá 50 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 2,03 kg/m
Tyč plochá 50 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 50 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 50 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 2,70 kg/m
Tyč plochá 50 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,38 kg/m
Tyč plochá 50 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,38 kg/m
Tyč plochá 50 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 3,38 kg/m
Tyč plochá 50 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 50 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 50 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 4,05 kg/m
Tyč plochá 50 x 35 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,73 kg/m
Tyč plochá 50 x 35 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,73 kg/m
Tyč plochá 50 x 35 mm 6060 AlMgSi0,5 4,73 kg/m
Tyč plochá 50 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 50 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 50 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 5,40 kg/m
Tyč plochá 60 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,32 kg/m
Tyč plochá 60 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,49 kg/m
Tyč plochá 60 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,65 kg/m
Tyč plochá 60 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 60 x 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,81 kg/m
Tyč plochá 60 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 60 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,97 kg/m
Tyč plochá 60 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,97 kg/m
Tyč plochá 60 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,97 kg/m
Tyč plochá 60 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 60 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 60 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 1,30 kg/m
Tyč plochá 60 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 1,62 kg/m
Tyč plochá 60 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 60 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 60 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 60 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,94 kg/m
Tyč plochá 60 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,94 kg/m
Tyč plochá 60 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 1,94 kg/m
Tyč plochá 60 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,43 kg/m
Tyč plochá 60 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,43 kg/m
Tyč plochá 60 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 2,43 kg/m
Tyč plochá 60 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 60 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 60 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 60 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 60 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 60 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 4,05 kg/m
Tyč plochá 60 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,86 kg/m
Tyč plochá 60 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,86 kg/m
Tyč plochá 60 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 4,86 kg/m
Tyč plochá 60 x 35 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,67 kg/m
Tyč plochá 60 x 35 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,67 kg/m
Tyč plochá 60 x 35 mm 6060 AlMgSi0,5 5,67 kg/m
Tyč plochá 60 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 60 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 60 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 6,48 kg/m
Tyč plochá 60 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 60 x 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 60 x 50 mm 6060 AlMgSi0,5 8,10 kg/m
Tyč plochá 70 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,57 kg/m
Tyč plochá 70 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,76 kg/m
Tyč plochá 70 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,95 kg/m
Tyč plochá 70 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 1,13 kg/m
Tyč plochá 70 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,51 kg/m
Tyč plochá 70 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 1,51 kg/m
Tyč plochá 70 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,89 kg/m
Tyč plochá 70 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,89 kg/m
Tyč plochá 70 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 1,89 kg/m
Tyč plochá 70 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,27 kg/m
Tyč plochá 70 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 2,27 kg/m
Tyč plochá 70 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,84 kg/m
Tyč plochá 70 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,84 kg/m
Tyč plochá 70 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 2,84 kg/m
Tyč plochá 70 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,78 kg/m
Tyč plochá 70 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,78 kg/m
Tyč plochá 70 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 3,78 kg/m
Tyč plochá 70 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,73 kg/m
Tyč plochá 70 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,73 kg/m
Tyč plochá 70 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 4,73 kg/m
Tyč plochá 70 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,67 kg/m
Tyč plochá 70 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,67 kg/m
Tyč plochá 70 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 5,67 kg/m
Tyč plochá 70 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,56 kg/m
Tyč plochá 70 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,56 kg/m
Tyč plochá 70 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 7,56 kg/m
Tyč plochá 70 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,45 kg/m
Tyč plochá 70 x 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,45 kg/m
Tyč plochá 70 x 60 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,34 kg/m
Tyč plochá 80 x 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,43 kg/m
Tyč plochá 80 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,65 kg/m
Tyč plochá 80 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,86 kg/m
Tyč plochá 80 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,08 kg/m
Tyč plochá 80 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,08 kg/m
Tyč plochá 80 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 80 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,30 kg/m
Tyč plochá 80 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 1,30 kg/m
Tyč plochá 80 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,73 kg/m
Tyč plochá 80 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,73 kg/m
Tyč plochá 80 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 1,73 kg/m
Tyč plochá 80 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 2,16 kg/m
Tyč plochá 80 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 80 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 80 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 2,16 kg/m
Tyč plochá 80 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,59 kg/m
Tyč plochá 80 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,59 kg/m
Tyč plochá 80 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 2,59 kg/m
Tyč plochá 80 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 80 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 80 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 80 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,32 kg/m
Tyč plochá 80 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,32 kg/m
Tyč plochá 80 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 4,32 kg/m
Tyč plochá 80 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 80 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 80 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 5,40 kg/m
Tyč plochá 80 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 80 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 80 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 6,48 kg/m
Tyč plochá 80 x 35 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,56 kg/m
Tyč plochá 80 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,64 kg/m
Tyč plochá 80 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,64 kg/m
Tyč plochá 80 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 8,64 kg/m
Tyč plochá 80 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 80 x 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 80 x 50 mm 6060 AlMgSi0,5 10,80 kg/m
Tyč plochá 80 x 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,96 kg/m
Tyč plochá 80 x 60 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,96 kg/m
Tyč plochá 80 x 60 mm 6060 AlMgSi0,5 12,96 kg/m
Tyč plochá 90 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,22 kg/m
Tyč plochá 90 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 1,94 kg/m
Tyč plochá 90 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,43 kg/m
Tyč plochá 90 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 2,43 kg/m
Tyč plochá 90 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 2,92 kg/m
Tyč plochá 90 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,65 kg/m
Tyč plochá 90 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 3,65 kg/m
Tyč plochá 90 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,86 kg/m
Tyč plochá 90 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 4,86 kg/m
Tyč plochá 90 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,08 kg/m
Tyč plochá 90 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,29 kg/m
Tyč plochá 90 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,72 kg/m
Tyč plochá 90 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 9,72 kg/m
Tyč plochá 90 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,15 kg/m
Tyč plochá 90 x 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 14,58 kg/m
Tyč plochá 100 x 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,81 kg/m
Tyč plochá 100 x 4 mm 6060 AlMgSi0,5 1,08 kg/m
Tyč plochá 100 x 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,35 kg/m
Tyč plochá 100 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,35 kg/m
Tyč plochá 100 x 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 100 x 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,62 kg/m
Tyč plochá 100 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 100 x 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 100 x 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,16 kg/m
Tyč plochá 100 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 2,16 kg/m
Tyč plochá 100 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 2,70 kg/m
Tyč plochá 100 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 100 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,70 kg/m
Tyč plochá 100 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 2,70 kg/m
Tyč plochá 100 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 100 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 100 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 100 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 100 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 100 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 4,05 kg/m
Tyč plochá 100 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 100 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 100 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 5,40 kg/m
Tyč plochá 100 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,75 kg/m
Tyč plochá 100 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,75 kg/m
Tyč plochá 100 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 6,75 kg/m
Tyč plochá 100 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 100 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 100 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 8,10 kg/m
Tyč plochá 100 x 35 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,45 kg/m
Tyč plochá 100 x 35 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,45 kg/m
Tyč plochá 100 x 35 mm 6060 AlMgSi0,5 9,45 kg/m
Tyč plochá 100 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 100 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 100 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 10,80 kg/m
Tyč plochá 100 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 13,50 kg/m
Tyč plochá 100 x 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,50 kg/m
Tyč plochá 100 x 50 mm 6060 AlMgSi0,5 13,50 kg/m
Tyč plochá 100 x 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 100 x 60 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 100 x 80 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 21,60 kg/m
Tyč plochá 110 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 2,97 kg/m
Tyč plochá 120 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,62 kg/m
Tyč plochá 120 x 6 mm 6060 AlMgSi0,5 1,94 kg/m
Tyč plochá 120 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 2,59 kg/m
Tyč plochá 120 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 120 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,24 kg/m
Tyč plochá 120 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 120 x 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,89 kg/m
Tyč plochá 120 x 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,89 kg/m
Tyč plochá 120 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 3,89 kg/m
Tyč plochá 120 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,86 kg/m
Tyč plochá 120 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,86 kg/m
Tyč plochá 120 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 4,86 kg/m
Tyč plochá 120 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 120 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,48 kg/m
Tyč plochá 120 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 6,48 kg/m
Tyč plochá 120 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 120 x 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 120 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 8,10 kg/m
Tyč plochá 120 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,72 kg/m
Tyč plochá 120 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,72 kg/m
Tyč plochá 120 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 9,72 kg/m
Tyč plochá 120 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,96 kg/m
Tyč plochá 120 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,96 kg/m
Tyč plochá 120 x 40 mm 6060 AlMgSi0,5 12,96 kg/m
Tyč plochá 120 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 120 x 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 120 x 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 19,44 kg/m
Tyč plochá 120 x 60 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 19,44 kg/m
Tyč plochá 130 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,76 kg/m
Tyč plochá 130 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 3,51 kg/m
Tyč plochá 130 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 5,27 kg/m
Tyč plochá 130 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 7,02 kg/m
Tyč plochá 130 x 30 mm 6060 AlMgSi0,5 10,53 kg/m
Tyč plochá 140 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,78 kg/m
Tyč plochá 140 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 3,78 kg/m
Tyč plochá 140 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 5,67 kg/m
Tyč plochá 140 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 7,56 kg/m
Tyč plochá 150 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,03 kg/m
Tyč plochá 150 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 3,24 kg/m
Tyč plochá 150 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 150 x 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,05 kg/m
Tyč plochá 150 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 4,05 kg/m
Tyč plochá 150 x 12 mm 6060 AlMgSi0,5 4,86 kg/m
Tyč plochá 150 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,08 kg/m
Tyč plochá 150 x 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,08 kg/m
Tyč plochá 150 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 6,08 kg/m
Tyč plochá 150 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 150 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 150 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 8,10 kg/m
Tyč plochá 150 x 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,13 kg/m
Tyč plochá 150 x 25 mm 6060 AlMgSi0,5 10,13 kg/m
Tyč plochá 150 x 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,15 kg/m
Tyč plochá 150 x 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,15 kg/m
Tyč plochá 150 x 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 150 x 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 16,20 kg/m
Tyč plochá 150 x 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 20,25 kg/m
Tyč plochá 160 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,16 kg/m
Tyč plochá 160 x 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 4,32 kg/m
Tyč plochá 160 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 6,48 kg/m
Tyč plochá 180 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 4,86 kg/m
Tyč plochá 200 x 5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,70 kg/m
Tyč plochá 200 x 8 mm 6060 AlMgSi0,5 4,32 kg/m
Tyč plochá 200 x 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,40 kg/m
Tyč plochá 200 x 10 mm 6060 AlMgSi0,5 5,40 kg/m
Tyč plochá 200 x 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,10 kg/m
Tyč plochá 200 x 15 mm 6060 AlMgSi0,5 8,10 kg/m
Tyč plochá 200 x 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 200 x 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,80 kg/m
Tyč plochá 200 x 20 mm 6060 AlMgSi0,5 10,80 kg/m