Tyče kruhové

Hliníkové polotovary a zliatiny sú hlavným obchodným artiklom firmy Bikar. Z centrálnych skladov v Bad Berleburgu a Korbussene Vám ponúkame všetky bežne dostupné polotovary. Materiál, ktorý nie je naskladnený v centrálach, zabezpečíme z medziskladov. Postaráme sa o dopravu materiálu priamo k Vám. Pripravíme všetky polotovary podľa Vašich požiadaviek. Krátenie, prírezy platní, kruhy či medzikružia sú pre nás samozrejmosťou. Informačné equivalenty noriem ponúkaných materiálov


EN STN/ČSN DIN Zvariteľnosť Trieskové Techn. odolnosť
opracovanie elox korozii
ENAW1050 Al 99,5 424005 3.0255 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW1350 EAl99,5(A) 424004 3.0257 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW2007 AlCu4PbMgMn 424254 3.1645 nízka veľmi dobré zlé nízka
ENAW2011 AlCu6BiPb ~ 3.1655 nízka stredné zlé nízka
ENAW2017A AlCu4MgSi(A) 424201 3.1325 nízka dobré stredne nízka
ENAW2024 AlCu4Mg1 424203 3.1355 nízka stredné stredne nízka
ENAW5005A AlMg1( C ) ~ 3.3315 veľmi dobrá zlé veľmi dobré stredná
ENAW5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 3.3547 dobrá dobré dobré veľmi dobrá
ENAW5754 AlMg3 424413 3.3535 veľmi dobrá zlé dobré veľmi dobrá
ENAW6012 AlMgSiPb ~ 3.0615 nízka stredné stredne nízka
ENAW6060 AlMgSi 424401 3.3206 dobrá stredné dobré dobrá
ENAW6061 AlMgSiCu ~ 3.3211 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW6082 AlSi1MgMn 424400 3.2315 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW7020 AlZn4,5Mg1 424441 3.4335 nízka dobré stredne nízka
ENAW7022 AlZn5Mg3Cu ~ 3.4345 nízka veľmi dobré stredne nízka
ENAW7075 AlZn5,5MgCu 424222 3.4365 nízka veľmi dobré stredne nízka

 

Názov Rozmer Norma Chem.zn. Hmotnosť Požadované
Množstvo
Tyč kruhová ø 2 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 5754 Al Mg3 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 6061 AlMg1SiCu 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 6060 AlMgSi0,5 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 2 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,01 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 5754 Al Mg3 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 6061 AlMg1SiCu 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 3 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,02 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 5754 Al Mg3 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 6061 AlMg1SiCu 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 6060 AlMgSi0,5 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 4 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,03 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 5754 Al Mg3 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 6061 AlMg1SiCu 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 5 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,05 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 5754 Al Mg3 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 6061 AlMg1SiCu 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 6060 AlMgSi0,5 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 6 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,08 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 5754 Al Mg3 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 6061 AlMg1SiCu 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 6060 AlMgSi0,5 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 7 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,1 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 5754 Al Mg3 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 6061 AlMg1SiCu 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 6060 AlMgSi0,5 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 8 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,14 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 5754 Al Mg3 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 6061 AlMg1SiCu 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 6060 AlMgSi0,5 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 9 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,17 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 5754 Al Mg3 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 6061 AlMg1SiCu 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 6060 AlMgSi0,5 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 10 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,21 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 5754 Al Mg3 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 6061 AlMg1SiCu 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 6060 AlMgSi0,5 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 11 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,26 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 5754 Al Mg3 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 6061 AlMg1SiCu 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 6060 AlMgSi0,5 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 12 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,31 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 5754 Al Mg3 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 6061 AlMg1SiCu 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 6060 AlMgSi0,5 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 13 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,36 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 5754 Al Mg3 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 6061 AlMg1SiCu 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 6060 AlMgSi0,5 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 14 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,42 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 5754 Al Mg3 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 6061 AlMg1SiCu 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 6060 AlMgSi0,5 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 15 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,48 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 5754 Al Mg3 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 6061 AlMg1SiCu 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 6060 AlMgSi0,5 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 16 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,54 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 5754 Al Mg3 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 7020 Al Zn4,5 Mg1 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 6061 AlMg1SiCu 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 6060 AlMgSi0,5 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 18 mm 1350A E Al99,5 (A) 0,69 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 5754 Al Mg3 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 6061 AlMg1SiCu 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 20 mm 6060 AlMgSi0,5 0,85 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 2024 Al Cu4 Mg1 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 6012 Al Mg Si Pb 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 5754 Al Mg3 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 6061 AlMg1SiCu 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 21 mm 6060 AlMgSi0,5 0,93 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 5754 Al Mg3 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 6061 AlMg1SiCu 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 22 mm 6060 AlMgSi0,5 1,03 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 5754 Al Mg3 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 6061 AlMg1SiCu 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 23 mm 6060 AlMgSi0,5 1,12 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 5754 Al Mg3 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 6061 AlMg1SiCu 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 24 mm 6060 AlMgSi0,5 1,22 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 5754 Al Mg3 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 6061 AlMg1SiCu 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 25 mm 6060 AlMgSi0,5 1,32 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 5754 Al Mg3 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 6061 AlMg1SiCu 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 26 mm 6060 AlMgSi0,5 1,43 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 5754 Al Mg3 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 6061 AlMg1SiCu 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 27 mm 6060 AlMgSi0,5 1,55 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 5754 Al Mg3 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 6061 AlMg1SiCu 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 28 mm 6060 AlMgSi0,5 1,66 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 2024 Al Cu4 Mg1 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 6012 Al Mg Si Pb 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 5754 Al Mg3 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 6061 AlMg1SiCu 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 30 mm 6060 AlMgSi0,5 1,91 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 2024 Al Cu4 Mg1 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 5754 Al Mg3 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 6061 AlMg1SiCu 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 32 mm 6060 AlMgSi0,5 2,17 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 2024 Al Cu4 Mg1 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 5754 Al Mg3 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 6061 AlMg1SiCu 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 33 mm 6060 AlMgSi0,5 2,31 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 2024 Al Cu4 Mg1 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 5754 Al Mg3 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 6061 AlMg1SiCu 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 34 mm 6060 AlMgSi0,5 2,45 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 2024 Al Cu4 Mg1 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 5754 Al Mg3 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 6061 AlMg1SiCu 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 35 mm 6060 AlMgSi0,5 2,6 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 2024 Al Cu4 Mg1 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 6012 Al Mg Si Pb 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 5754 Al Mg3 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 6061 AlMg1SiCu 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 36 mm 6060 AlMgSi0,5 2,75 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 2024 Al Cu4 Mg1 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 6012 Al Mg Si Pb 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 5754 Al Mg3 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 6061 AlMg1SiCu 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 38 mm 6060 AlMgSi0,5 3,06 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 2024 Al Cu4 Mg1 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 6012 Al Mg Si Pb 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 5754 Al Mg3 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 6061 AlMg1SiCu 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 40 mm 6060 AlMgSi0,5 3,39 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 2024 Al Cu4 Mg1 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 6012 Al Mg Si Pb 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 5754 Al Mg3 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 6061 AlMg1SiCu 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 42 mm 6060 AlMgSi0,5 3,74 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 2024 Al Cu4 Mg1 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 6012 Al Mg Si Pb 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 5754 Al Mg3 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 6061 AlMg1SiCu 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 45 mm 6060 AlMgSi0,5 4,29 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 2024 Al Cu4 Mg1 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 6012 Al Mg Si Pb 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 5754 Al Mg3 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 6061 AlMg1SiCu 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 48 mm 6060 AlMgSi0,5 4,88 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 2024 Al Cu4 Mg1 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 6012 Al Mg Si Pb 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 5754 Al Mg3 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 6061 AlMg1SiCu 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 50 mm 6060 AlMgSi0,5 5,3 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 2024 Al Cu4 Mg1 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 6012 Al Mg Si Pb 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 5754 Al Mg3 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 6061 AlMg1SiCu 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 52 mm 6060 AlMgSi0,5 5,73 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 2024 Al Cu4 Mg1 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 6012 Al Mg Si Pb 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 5754 Al Mg3 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 6061 AlMg1SiCu 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 54 mm 6060 AlMgSi0,5 6,18 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 2024 Al Cu4 Mg1 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 6012 Al Mg Si Pb 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 5754 Al Mg3 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 6061 AlMg1SiCu 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 55 mm 6060 AlMgSi0,5 6,41 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 2024 Al Cu4 Mg1 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 6012 Al Mg Si Pb 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 5754 Al Mg3 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 6061 AlMg1SiCu 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 58 mm 6060 AlMgSi0,5 7,13 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 2024 Al Cu4 Mg1 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 6012 Al Mg Si Pb 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 5754 Al Mg3 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 6061 AlMg1SiCu 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 60 mm 6060 AlMgSi0,5 7,63 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 2024 Al Cu4 Mg1 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 6012 Al Mg Si Pb 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 5754 Al Mg3 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 6061 AlMg1SiCu 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 65 mm 6060 AlMgSi0,5 8,95 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 2024 Al Cu4 Mg1 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 6012 Al Mg Si Pb 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 5754 Al Mg3 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 6061 AlMg1SiCu 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 70 mm 6060 AlMgSi0,5 10,39 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 2024 Al Cu4 Mg1 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 6012 Al Mg Si Pb 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 5754 Al Mg3 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 6061 AlMg1SiCu 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 75 mm 6060 AlMgSi0,5 11,92 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 2024 Al Cu4 Mg1 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 6012 Al Mg Si Pb 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 5754 Al Mg3 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 6061 AlMg1SiCu 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 80 mm 6060 AlMgSi0,5 13,56 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 2024 Al Cu4 Mg1 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 6012 Al Mg Si Pb 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 5754 Al Mg3 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 6061 AlMg1SiCu 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 85 mm 6060 AlMgSi0,5 15,31 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 2024 Al Cu4 Mg1 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 6012 Al Mg Si Pb 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 5754 Al Mg3 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 6061 AlMg1SiCu 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 90 mm 6060 AlMgSi0,5 17,17 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 2024 Al Cu4 Mg1 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 6012 Al Mg Si Pb 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 5754 Al Mg3 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 6061 AlMg1SiCu 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 95 mm 6060 AlMgSi0,5 19,13 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 2024 Al Cu4 Mg1 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 6012 Al Mg Si Pb 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 5754 Al Mg3 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 6061 AlMg1SiCu 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 100 mm 6060 AlMgSi0,5 21,2 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 2024 Al Cu4 Mg1 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 6012 Al Mg Si Pb 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 5754 Al Mg3 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 105 mm 6061 AlMg1SiCu 23,37 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 2024 Al Cu4 Mg1 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 6012 Al Mg Si Pb 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 5754 Al Mg3 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 6061 AlMg1SiCu 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 110 mm 6060 AlMgSi0,5 25,65 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 2024 Al Cu4 Mg1 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 6012 Al Mg Si Pb 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 5754 Al Mg3 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 115 mm 6061 AlMg1SiCu 28,03 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 2024 Al Cu4 Mg1 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 6012 Al Mg Si Pb 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 5754 Al Mg3 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 6061 AlMg1SiCu 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 120 mm 6060 AlMgSi0,5 30,52 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 2024 Al Cu4 Mg1 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 5754 Al Mg3 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 125 mm 6061 AlMg1SiCu 33,12 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 2017A Al Cu4 Mg Si (A) 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 2024 Al Cu4 Mg1 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 2011 Al Cu6 Bi Pb 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 5754 Al Mg3 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 5083 Al Mg4,5 Mn0,7 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 7022 Al Zn5 Mg3 Cu 35,82 kg/m
Tyč kruhová ø 130 mm 7075 Al Zn5,5 Mg Cu 35,82 kg/m