Rúry kruhové

Hliníkové polotovary a zliatiny sú hlavným obchodným artiklom firmy Bikar. Z centrálnych skladov v Bad Berleburgu a Korbussene Vám ponúkame všetky bežne dostupné polotovary. Materiál, ktorý nie je naskladnený v centrálach, zabezpečíme z medziskladov. Postaráme sa o dopravu materiálu priamo k Vám. Pripravíme všetky polotovary podľa Vašich požiadaviek. Krátenie, prírezy platní, kruhy či medzikružia sú pre nás samozrejmosťou. Informačné equivalenty noriem ponúkaných materiálov


EN STN/ČSN DIN Zvariteľnosť Trieskové Techn. odolnosť
opracovanie elox korozii
ENAW1050 Al 99,5 424005 3.0255 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW1350 EAl99,5(A) 424004 3.0257 veľmi dobrá zlé stredne stredná
ENAW2007 AlCu4PbMgMn 424254 3.1645 nízka veľmi dobré zlé nízka
ENAW2011 AlCu6BiPb ~ 3.1655 nízka stredné zlé nízka
ENAW2017A AlCu4MgSi(A) 424201 3.1325 nízka dobré stredne nízka
ENAW2024 AlCu4Mg1 424203 3.1355 nízka stredné stredne nízka
ENAW5005A AlMg1( C ) ~ 3.3315 veľmi dobrá zlé veľmi dobré stredná
ENAW5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 3.3547 veľmi dobrá dobré dobré veľmi dobrá
ENAW5754 AlMg3 424413 3.3535 veľmi dobrá zlé dobré veľmi dobrá
ENAW6012 AlMgSiPb ~ 3.0615 nízka stredné stredne nízka
ENAW6060 AlMgSi 424401 3.3206 dobrá stredné dobré dobrá
ENAW6061 AlMgSiCu ~ 3.3211 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW6082 AlSi1MgMn 424400 3.2315 dobrá dobré dobré dobrá
ENAW7020 AlZn4,5Mg1 424441 3.4335 nízka dobré stredne nízka
ENAW7022 AlZn5Mg3Cu ~ 3.4345 nízka veľmi dobré stredne nízka
ENAW7075 AlZn5,5MgCu 424222 3.4365 nízka veľmi dobré stredne nízka

 

Názov Rozmer Norma Chem.zn. Hmotnosť Požadované
Množstvo
Rúra kruhová ø 4 x 0,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,015 kg/m
Rúra kruhová ø 4 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,025 kg/m
Rúra kruhová ø 5 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,034 kg/m
Rúra kruhová ø 6 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,042 kg/m
Rúra kruhová ø 6 x 1,3 mm 6060 AlMgSi0,5 0,500 kg/m
Rúra kruhová ø 6 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,057 kg/m
Rúra kruhová ø 6 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,068 kg/m
Rúra kruhová ø 7 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,051 kg/m
Rúra kruhová ø 8 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,059 kg/m
Rúra kruhová ø 8 x 1,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,083 kg/m
Rúra kruhová ø 8 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,083 kg/m
Rúra kruhová ø 8 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,100 kg/m
Rúra kruhová ø 9 x 1,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,068 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,076 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,110 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,140 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,140 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,160 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,160 kg/m
Rúra kruhová ø 10 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,180 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,093 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,130 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,170 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,170 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,200 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,230 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,230 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 3,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,250 kg/m
Rúra kruhová ø 12 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,270 kg/m
Rúra kruhová ø 13 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,100 kg/m
Rúra kruhová ø 13 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,150 kg/m
Rúra kruhová ø 13 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,220 kg/m
Rúra kruhová ø 13 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,220 kg/m
Rúra kruhová ø 13 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,250 kg/m
Rúra kruhová ø 14 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,110 kg/m
Rúra kruhová ø 14 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,200 kg/m
Rúra kruhová ø 14 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,200 kg/m
Rúra kruhová ø 14 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,280 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,120 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,170 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,220 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,220 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,310 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,310 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 15 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,130 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,180 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,240 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,240 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,290 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,330 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,330 kg/m
Rúra kruhová ø 16 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,410 kg/m
Rúra kruhová ø 17 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,360 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,140 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,210 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,270 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,270 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,330 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,330 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 3,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,380 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,380 kg/m
Rúra kruhová ø 18 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,160 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,240 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 2,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,310 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,310 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,430 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,430 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,540 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,540 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 20 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,180 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,260 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,340 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,410 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,410 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 3,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,610 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,720 kg/m
Rúra kruhová ø 22 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,720 kg/m
Rúra kruhová ø 23 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,360 kg/m
Rúra kruhová ø 24 x 1,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,200 kg/m
Rúra kruhová ø 24 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 24 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,530 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,200 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,300 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,390 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,390 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 2,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,560 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,560 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,710 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,710 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,850 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,850 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,850 kg/m
Rúra kruhová ø 25 x 6,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,020 kg/m
Rúra kruhová ø 26 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,590 kg/m
Rúra kruhová ø 26 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,750 kg/m
Rúra kruhová ø 27 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,610 kg/m
Rúra kruhová ø 27 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,780 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 1,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,230 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,230 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,340 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,440 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,540 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 3,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,730 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,810 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,980 kg/m
Rúra kruhová ø 28 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,120 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 1,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,250 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,250 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,360 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 2,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,480 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,580 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,580 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,690 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,690 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,880 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,880 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,060 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,060 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 5,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,140 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 6,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,370 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 7,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,430 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 7,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,430 kg/m
Rúra kruhová ø 30 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,700 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,260 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,390 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,510 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,740 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,740 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,950 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 4,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 0,950 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,950 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,150 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,320 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,480 kg/m
Rúra kruhová ø 32 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,870 kg/m
Rúra kruhová ø 33 x 1,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,400 kg/m
Rúra kruhová ø 34 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,230 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,290 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 1,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,430 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,430 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,560 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,690 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,690 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,810 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,810 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,050 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,050 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,270 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,270 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,270 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,480 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,480 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,660 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 7,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,750 kg/m
Rúra kruhová ø 35 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,830 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,300 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,580 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,840 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,840 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,090 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,720 kg/m
Rúra kruhová ø 36 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,900 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,460 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,610 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,860 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,150 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,150 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,400 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,630 kg/m
Rúra kruhová ø 38 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,040 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,330 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,490 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,640 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,800 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,800 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,940 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,940 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 4,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,480 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,480 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,730 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,730 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,170 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,170 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,170 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,540 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,540 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,540 kg/m
Rúra kruhová ø 40 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,180 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,350 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,520 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,680 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,680 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,840 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,990 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,570 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,080 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,310 kg/m
Rúra kruhová ø 42 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,710 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,370 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,550 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,730 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,900 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,070 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,390 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,390 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,700 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,700 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,980 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 7,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,390 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,970 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,970 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 12,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,450 kg/m
Rúra kruhová ø 45 x 12,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,450 kg/m
Rúra kruhová ø 48 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,590 kg/m
Rúra kruhová ø 48 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,780 kg/m
Rúra kruhová ø 48 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,960 kg/m
Rúra kruhová ø 48 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,150 kg/m
Rúra kruhová ø 48 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,490 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,420 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,620 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 2,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 0,810 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,810 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,010 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,200 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,200 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 4,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,560 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 4,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,560 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,560 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,910 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,910 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,240 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 6,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,240 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,240 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,850 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,850 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,850 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,390 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,390 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,390 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,870 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,450 kg/m
Rúra kruhová ø 50 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,450 kg/m
Rúra kruhová ø 52 x 9,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,280 kg/m
Rúra kruhová ø 54 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,880 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,900 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,110 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,120 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,490 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,490 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,190 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,190 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,820 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,820 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,820 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 12,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,380 kg/m
Rúra kruhová ø 55 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 56 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,920 kg/m
Rúra kruhová ø 56 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,350 kg/m
Rúra kruhová ø 58 x 2,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,180 kg/m
Rúra kruhová ø 58 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,070 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,500 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,740 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,980 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,220 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 3,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 1,450 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,450 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,900 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,330 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,330 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,750 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,530 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,530 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,530 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,240 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,240 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,240 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,890 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,730 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,730 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,730 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 60 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 62 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,850 kg/m
Rúra kruhová ø 62 x 9,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,050 kg/m
Rúra kruhová ø 62 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 63 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,500 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 1,0 mm 6060 AlMgSi0,5 0,540 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,070 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,330 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,540 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,540 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 6,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,000 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,870 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,670 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,670 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,670 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,390 kg/m
Rúra kruhová ø 65 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,360 kg/m
Rúra kruhová ø 66 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,600 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 0,870 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,150 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,430 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 1,700 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,700 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,240 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,760 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,760 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,260 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 6,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,260 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 7,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,740 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 7,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,740 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,210 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,210 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,900 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 12,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,900 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 12,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,100 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,480 kg/m
Rúra kruhová ø 70 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,480 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,240 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 4,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,410 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,970 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,970 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,550 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,510 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,510 kg/m
Rúra kruhová ø 75 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,630 kg/m
Rúra kruhová ø 76 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,860 kg/m
Rúra kruhová ø 76 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,440 kg/m
Rúra kruhová ø 76 x 9,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,110 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 1,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,000 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,320 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,960 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,580 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 3,770 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,770 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,890 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,890 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,890 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,940 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,940 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 12,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,920 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 12,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,160 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 12,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,160 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,270 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,270 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 25,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 11,660 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,660 kg/m
Rúra kruhová ø 80 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 81 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,950 kg/m
Rúra kruhová ø 84 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,390 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,750 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,090 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,390 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,390 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 6,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,020 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,230 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,360 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,360 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,360 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,910 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,910 kg/m
Rúra kruhová ø 85 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,030 kg/m
Rúra kruhová ø 86 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,110 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,490 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,860 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,210 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,920 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 3,600 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,600 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,280 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 5,560 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,560 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,560 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,790 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,540 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,540 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,540 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,780 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 13,780 kg/m
Rúra kruhová ø 90 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 95 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 1,960 kg/m
Rúra kruhová ø 95 x 7,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,570 kg/m
Rúra kruhová ø 95 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,210 kg/m
Rúra kruhová ø 95 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 1,660 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,070 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 3,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 2,470 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,470 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,260 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,030 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,030 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,780 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 8,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,240 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,240 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,630 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,630 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,630 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 12,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,960 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,810 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,810 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 10,810 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 16,0 mm 6060 AlMgSi0,5 11,400 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 25,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,900 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,900 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 100 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 102 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,890 kg/m
Rúra kruhová ø 103 x 22,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,120 kg/m
Rúra kruhová ø 103 x 22,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,120 kg/m
Rúra kruhová ø 104 x 12,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,360 kg/m
Rúra kruhová ø 105 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,170 kg/m
Rúra kruhová ø 105 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,060 kg/m
Rúra kruhová ø 105 x 12,5 mm 6060 AlMgSi0,5 9,810 kg/m
Rúra kruhová ø 105 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 11,450 kg/m
Rúra kruhová ø 106 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,620 kg/m
Rúra kruhová ø 108 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,530 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 2,5 mm 6060 AlMgSi0,5 2,280 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 3,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 2,720 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,720 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 4,450 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,450 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 8,480 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,480 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 12,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,980 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,090 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,090 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 18,020 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 20,360 kg/m
Rúra kruhová ø 110 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 20,360 kg/m
Rúra kruhová ø 114 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,190 kg/m
Rúra kruhová ø 115 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,670 kg/m
Rúra kruhová ø 115 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 8,910 kg/m
Rúra kruhová ø 115 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,910 kg/m
Rúra kruhová ø 115 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 115 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,980 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,940 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 4,880 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,880 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,800 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,600 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,330 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,330 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,330 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 12,0 mm 6060 AlMgSi0,5 10,990 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 12,5 mm 6060 AlMgSi0,5 11,400 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 13,360 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,360 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 13,360 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 16,960 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 16,960 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 25,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 20,150 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 20,150 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 20,150 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 22,900 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 22,900 kg/m
Rúra kruhová ø 120 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 22,900 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,100 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,090 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,060 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 9,750 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,750 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,750 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 14,000 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 16,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 14,790 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 16,0 mm 6060 AlMgSi0,5 14,790 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 125 x 22,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 19,560 kg/m
Rúra kruhová ø 127 x 17,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,860 kg/m
Rúra kruhová ø 127 x 17,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,860 kg/m
Rúra kruhová ø 127 x 21,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 18,880 kg/m
Rúra kruhová ø 127 x 21,0 mm 6060 AlMgSi0,5 18,880 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,230 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,280 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,300 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,180 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 14,630 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 14,630 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 14,630 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 18,660 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 18,660 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 18,660 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 22,270 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 25,450 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 25,450 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 25,450 kg/m
Rúra kruhová ø 130 x 35,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 28,200 kg/m
Rúra kruhová ø 133 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,310 kg/m
Rúra kruhová ø 135 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,510 kg/m
Rúra kruhová ø 135 x 9,5 mm 6060 AlMgSi0,5 10,110 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 2,0 mm 6060 AlMgSi0,5 2,340 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 5,730 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,730 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 7,5 mm 6060 AlMgSi0,5 8,430 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 11,030 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,030 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 11,030 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 15,900 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,900 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,900 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 20,360 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 20,360 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 20,360 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 25,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 24,390 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 24,390 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 27,990 kg/m
Rúra kruhová ø 140 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 27,990 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 3,740 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,150 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 7,5 mm 6060 AlMgSi0,5 9,070 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 8,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 9,640 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 11,880 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 17,180 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 17,180 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 17,180 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 22,050 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 22,050 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 22,050 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 26,510 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 26,510 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 150 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 152 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 12,040 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,000 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 6,570 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 6,570 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,570 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 10,310 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 12,720 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 18,450 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 18,450 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 18,450 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 23,750 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 23,750 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 23,750 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 33,080 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 33,080 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 33,080 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 35,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 37,110 kg/m
Rúra kruhová ø 160 x 40,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 40,720 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 5,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 5,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,000 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 13,570 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 19,720 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 19,720 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 25,450 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 25,450 kg/m
Rúra kruhová ø 170 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 35,630 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,420 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,860 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 14,420 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 14,420 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 14,420 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 20,990 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 20,990 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 20,990 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 27,140 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 27,140 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 27,140 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 32,870 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 38,170 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 40,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 47,500 kg/m
Rúra kruhová ø 180 x 40,0 mm 6060 AlMgSi0,5 47,500 kg/m
Rúra kruhová ø 185 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 14,840 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 4,760 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 7,850 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 15,270 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 22,270 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 28,840 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 28,840 kg/m
Rúra kruhová ø 190 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 40,720 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 3,0 mm 6060 AlMgSi0,5 5,010 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 4,0 mm 6060 AlMgSi0,5 6,650 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,270 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 6,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,870 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 13,030 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 10,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 16,120 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 16,120 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 16,120 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 12,5 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 19,880 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 12,5 mm 6060 AlMgSi0,5 19,880 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 13,0 mm 6060 AlMgSi0,5 20,620 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 15,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 23,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 23,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 23,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 20,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 30,540 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 25,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 37,110 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 37,110 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 37,110 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 26,0 mm 6060 AlMgSi0,5 38,370 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 30,0 mm 2007 Al Cu4 Pb Mg Mn 43,260 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 43,260 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 30,0 mm 6060 AlMgSi0,5 43,260 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 40,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 54,290 kg/m
Rúra kruhová ø 200 x 50,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 63,620 kg/m
Rúra kruhová ø 204 x 14,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 23,310 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 8,690 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 16,960 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 16,960 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 24,810 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 24,810 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 32,230 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 20,0 mm 6060 AlMgSi0,5 32,230 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 39,230 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 30,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 45,800 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 35,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 51,950 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 35,0 mm 6060 AlMgSi0,5 51,950 kg/m
Rúra kruhová ø 210 x 49,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 66,920 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 5,0 mm 6060 AlMgSi0,5 9,120 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 6,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 10,890 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 8,0 mm 6060 AlMgSi0,5 14,390 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 10,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 10,0 mm 6060 AlMgSi0,5 17,810 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 12,5 mm 6060 AlMgSi0,5 22,000 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 15,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 26,080 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 15,0 mm 6060 AlMgSi0,5 26,080 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 20,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 33,930 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 22,5 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 37,690 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 25,0 mm 6082 Al Si1 Mg Mn 41,350 kg/m
Rúra kruhová ø 220 x 25,0 mm 6060 AlMgSi0,5 41,350 kg/m